hjem

Reglement

 

Hyppighed

Det tilstræbes at der afholdes kortaften en gang om måneden. Når kortklubben er enige om at kortkasssen har nået en tilstrækkelig størrelse, så aftales det hvad pengene skal bruges på.

 

Ved afslutningen af hver kortaften fastsættes datoen for næste kortaften. Man er ansvarlig for medbringelse af egen kalender. Afbud til en kortaften medfører en afgift (se nedenfor).

Den der må melde afbud til en kortaften er ansvarlig for at der fastsættes en ny dato alle er enige om.

 

 

Vært

Der spilles skiftevis hos medlemmerne af kortklubben. Værten sørger for et måltid mad af spiselig kvalitet (fisk og indvolde er dog bandlyst som hovedret), samt drikkevarer til hele aftenen. De gæstende spillere medbringer hver en flaske vin til maden.

Værten er desuden ansvarlig for at der er et spil kort i ansvarlig stand til stede.

Værten er forpligtet til at lade folk overnatte, hvis de ikke ønsker at tage hjem f.eks. på grund af for stor afstand eller manglende evne til at føre bil, som følge af umådeholdende indtagelse af drikkevarer.

 

 

Spillet

Der spilles whist efter de gængse regler. Spilletiden aftales fra gang til gang inden spillet begynder. Er alle spillere enige om det kan spilletiden forlænges ved den aftalte spilletids ophør. De ved den endelige spilletids ophør tabte beløb, det faste gebyr der betales af hver spiller per kortaften, samt eventuelle afgifter, indgår i kortklubbens kasse.

 

 

Takster

Der spilles med følgende takster:

Grundtakst 0.50 kr.
Soltakst 4.00 kr.
Stor slem 16.00 kr.
Kortaften gebyr 100.00 kr.

 

 

Afgifter

Ved afbud til en kortaften afhænger afgiftens størrelse af hvornår afbuddet falder. Tidspunktet der tæller er det tidspunkt hvor alle de 3 øvrige har fået besked om afbuddet (der kan dog ses bort fra dette hvis enkelte ikke er til at træffe p.g.a. rejser eller lignende).

 

Afbud mere 30 dage før kortaftenen 50 kr.
Afbud 14 til 30 dage før kortaftenen 75 kr.
Afbud 7 til 13 dage før kortaftenen 100 kr.
Afbud mindre en 7 dage før kortaftenen 150 kr.
Udeblivelse fra kortaftenen 250 kr.
Værten glemmer/udebliver fra kortaftenen 350 kr.

 

Bøden forfalder til betaling uden hensyntagen til force majeure.

 

 

Kontingent

Hver spiller indbetaler hver månedsultimo 200 kr. til kortklubbens kasse. 

 

 

Kasse

Pengene i kortklubbens kasse indsættes på en gevinst-konto når de indbetales. Det er frivilligt hvornår man vil indbetale, hvis man overhovedet vil betale før end pengene skal bruges. I det tilfælde at der vindes en gevinst på kontoen vil gevinsten blive fordelt alt efter hvor meget af det man skylder man har indbetalt på kontoen. Har man intet indbetalt vinder man intet.

Fordeling vil foregå ved at man for hver spiller beregner forholdet mellem det man har indbetalt og det man skylder. Har man indbetalt mere end man skylder sættes forholdet til 1. Herefter fordeles gevinsten ved en ligelig vægtning mellem de fire fremkomne brøker. Dette vil betyde at hvis man har indbetalt hvad man skylder, så vil man altid være sikker på at få mindst 1/4 af gevinsten. 

 

Eksempel:

  Skylder Indbetalt Brøk Vægtning
Spiller 1 200 100 1/2 6   (24 %)
Spiller 2 900 300 1/3 4   (16 %)
Spiller 3 400 100 1/4 3   (12 %)
Spiller 4 100 200 1/1 12 (48 %)

 

Den generelle formel for beregning af gevinst for spiller i er:

 

                        Gevinsti = Gevinsttotal*Brøki/(Brøk1+Brøk2+Brøk3+Brøk4)

 

 

Ændring af reglement

Ændringer i kortklub reglementet kan foretages, hvis mindst 3 af klubbens medlemmer er enige om det.

hjem